Förskola

torsdag 15 januari 2015

Temauppstart!!

Fåglar, fåglar, fåglar! Vårterminens tema är fåglar! Första skoldagen började som vanligt med stationsarbete. Barnen gick runt i åldersblandade grupper och fick arbeta med/om fåglar på olika sätt. Skoldagen avslutades i vanlig ordning med att pedagogerna spelade teater för eleverna.
Efter teatern dansade vi "fågeldansen"